Mluvící Furby

Jazyk, kterým se dorozumívají Furby mezi sebou, ale komunikují tak i s vámi, se jmenuje Furbish. Právě mluvící Furby byl jedním z tehdejších hitů  vánočních nákupů …

Zde jsou základní fráze:
• wee-tah-kah-loo-loo – Řekni mi vtip.
• Wee-tah-kah-wee-loo – Vyprávěj mi příběh.
• Wee-tee-kah-wah-tee – Zazpívej mi písničku.
• U-nye-loo-lay-doo? – Chceš si hrát?
• U-nye-ay-tay-doo? – Máš hlad?
• U-nye-boh-doo? – Jak se máš?
• U-nye-way-loh-nee-way – Jdi spát.
• U-nye-noh-lah – Zatancuj mi.
A slova:
• doo? – Co?
• Doo-dah – Ano
• boo – Ne
• yoo? – Proš si se mnou dnes nebudeš hrát?

Napsat komentář